”Anställ en arbetsterapeut i skolan”

”Många skolelever får inte de extra anpassningar de behöver och har rätt till. Det gör det svårt att klara skolans krav. Så svårt att många väljer att stanna hemma. Med rätt stöd och kompetens i elevhälsan kan den trenden vändas.”
"Med en arbetsterapeut i elevhälsan kan många fler elever få bättre förutsättningar att fullfölja sin skolgång.”
Foto: Alexander Olivera/TT

Att slutföra sina studier betyder mycket för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. En orsak till att elever inte når kunskapsmålen är att de inte får individuellt utformade extra anpassningar och särskilt stöd, trots att de har svårt att själva planera och organisera sin skolvardag. Elevhälsoteamen på våra skolor behöver förstärkas med fler professioner som kan skapa bättre förutsättningar för lärande, utifrån den enskilda elevens behov.

Arbetsterapeuter i skolan är experter på att utreda elevens förutsättningar för aktivitet och delaktighet i relation till den fysiska och sociala miljön. Det kan handla om att skriva, delta i rastaktiviteter, planera sitt skolarbete och göra läxorna. Arbetsterapeuter arbetar elevcentrerat och kan tillsammans med eleven, vårdnadshavare och personalen på skolan identifiera vilka behov som finns och ta fram de fysiska eller kognitiva stöd och strategier som gör det möjligt att vara delaktig både på lektioner och raster.

En kunskapsöversikt över nordisk forskning kring arbetsterapi i skolan genomförd av forskare vid Linköpings universitet visar bland annat att arbetsterapeutiska insatser, som till exempel kommunikations- och kognitionshjälpmedel, bidrar till att barn och unga deltar i fler av skolans aktiviteter, och klarar dem bättre.

Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Fler arbetsterapeuter i skolan skulle bidra till en mer jämlik, tillgänglig och inkluderande skola. Det finns goda exempel över hela landet där arbetsterapeuter gör skillnad. Bara i Östergötland finns det numera ett femtontal arbetsterapeuter anställda inom skola och elevhälsa. Av Kalmar läns kommuner är det idag ingen som har en arbetsterapeut anställd inom elevhälsan. Men det är inte tillräckligt.

Enligt skollagen ska elevhälsan verka för att främja elevens hälsa och välmående och ge dem goda förutsättningar att utvecklas mot utbildningens mål. Fokus ska ligga på förebyggande och hälsofrämjande insatser. För att göra det möjligt behövs en förändrad sammansättning av kompetenserna inom elevhälsoteamen.

Ofullständiga betyg och psykisk ohälsa kostar för mycket, för både samhället och den enskilda eleven. Att nå kunskapsmålen i grundskolan kan vara helt avgörande för resten av livet. Med en arbetsterapeut i elevhälsan kan många fler elever få bättre förutsättningar att fullfölja sin skolgång.

Lyssna på forskningen och lär av Östergötland – låt arbetsterapeuter bli självklara i elevhälsoteamet.

Gabriel Walter, kretsordförande Kalmarkretsen

Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Läs mer

Kalmar

Nordiskt toppuppdrag till Laila Naraghi

”Det känns både stort och hedrande att tilldelas detta uppdrag.”

Medan du sov

Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Misstänkt drograttfylleri i Torsås, hus totalförstört i Lilla Edet och förlängda riktlinjer för social distansering i hela USA.

Ledare Barometern

Ledare: Platta till kurvan lättare sagt än gjort

Covid-19 slår olika medan åtgärderna är likadana.

Debatt

Debatt: ”Länsstyrelsens beslut är ett övergrepp på familjen”

”Beslutet är ett övergrepp på familjen Östersten, provocerande för länets markägare.”

Ledare Barometern

Ledare: Coronaviruset delar landet

Hanteringen av covid-19 kommer att ge ökande ekonomiska skillnader i landet.

Borås

LISTA: Här är de nya lagarna som träder i kraft i dag

Mer kontantservice och mer samhällsorientering för nyanlända – mindre bidrag till asylsökande i utsatta områden och mindre skatt för höginkomsttagare.