1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Barn med funktionsnedsättning nekas inte skolgång

Replik, i debatt om möjligheten för handikappade barn att gå i skolan. Tidigare inlägg 11 september.

Inga barn och ungdomar nekas skolgång i Kalmarsunds gymnasieförbund på grund av sin funktionsnedsättning.

Ett förtydligande om hur förbundets verksamhet inom gymnasiesärskolan bedrivs är nödvändigt för att förstå att inga barn och ungdomar nekas skolgång i Kalmarsunds gymnasieförbund på grund av sin funktionsnedsättning.

Gymnasiesärskolan bedriver en pedagogisk verksamhet med tydliga pedagogiska mål och har lång erfarenhet av utbildning. Skolan har utbildade speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning samt pedagogiska assistenter med hög kompetens och bred erfarenhet av elever med komplexa funktionsnedsättningar och hälsotillstånd.

Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

För att det ska bli en trygg och bra övergång från grundsärskolan till gymnasiesärskolan har huvudmännen ett mycket nära samarbete. Det innebär en kontinuerlig dialog med undervisande lärare, studie- och yrkesvägledare och rektor för att tidigt kartlägga varje elevs individuella behov. Det finns en väl utarbetad rutin för studiebesök och praktikveckor i dialog med vårdnadshavare och grundsärskolan. Verksamhetsbesök och inskolning startas redan året innan skolstart.

Gymnasieförbundet följer skollagens krav och organiserar verksamheten på ett sådant sätt att elevernas behov av särskilt stöd tillgodoses inom ramen för ordinarie verksamhet. Detta sker genom att tillföra resurser i form av ökad personaltäthet och tillsättande av pedagogiska assistenter. Förbundet avsätter omfattande medel för de resurser som krävs för att varje enskild elev ska få de bästa förutsättningar i sin skolgång, sin utveckling och sitt lärande.

Kalmarsunds gymnasieförbund bedriver utbildningsverksamhet som främst regleras i skollagen och därtill hörande förordningar och läroplaner. Förbundet har inget uppdrag inom LSS gällande beslut om personliga assistenter. Den uppgiften åligger andra myndigheter, förvaltningar och nämnder i kommunerna.

Joachim Håkansson, förbundsdirektör, Kalmarsunds gymnasieförbund.