”Coronaviruset omprövar vår livsstil”

Coronakrisen
”Vi lever i en märklig tid. Mycket ställs på sin spets och vi upplever prövningar på såväl individplanet som lokalt, nationellt och globalt.”
”Många evenemang inom idrott och kultur ställs in och det gäller även vardagliga sociala aktiviteter med släkt och vänner som vi sett fram emot. Vi känner besvikelse men vi förstår att försiktigheten är nödvändig för säkerhetens skull.”
Foto: Emil Langvad/TT

Coronaviruset har påverkat hela samhället och dess konsekvenser är svåra att överskåda. Flera samhällsviktiga funktioner prövas i en omfattning vi inte skådat under modern tid och vår livsstil behöver omprövas. Det vi tidigare tagit för givet är inte längre självklart. Många känner osäkerhet och oro men även rädsla. Miljöer vi sett som säkra och trygga är plötsligt det motsatta. Många evenemang inom idrott och kultur ställs in och det gäller även vardagliga sociala aktiviteter med släkt och vänner som vi sett fram emot. Vi känner besvikelse men vi förstår att försiktigheten är nödvändig för säkerhetens skull. Inställda evenemang kraschar inte hela vår tillvaro, men livet blir mer grått. Det handlar nu om att skapa oss ett sätt att leva efter helt nya förutsättningar, och vi vet inte hur länge dessa förutsättningar kvarstår.

Birgitta Axelsson Edström
Foto: Mats Holmertz
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
quote
Vi människor kan vara kreativa. Det ligger i vår natur. Låt oss vara det nu också i syfte att göra livet lite lättare för varandra!

Vi vet däremot att den utbredda ensamheten är ett växande problem för vårt samhälle. Den har blivit en allt större orsak till ohälsa framförallt hos äldre. I nuvarande situation gäller det i första hand att begränsa smittspridningen och dess konsekvenser och det påverkar naturligtvis ensamheten i hög grad för denna grupp. När man nu till och med avråds från att ha sociala kontakter så blir läget prekärt. Många vård- och omsorgsboenden har också infört besöksförbud. Självklart måste vi göra allt för att begränsa smittspridningen, men hur gör vi för att inte dessa åtgärder ska drabba de äldre och ensamma ännu mer?

Hoten mot hälsan kan nämligen se väldigt olika ut. En del är direkta och nästan synbara som Coronavirusets framfart, medan andra hot som ensamhet och isolering verkar på längre sikt och i det fördolda. Det finns dock anledning att ta båda på lika stort allvar. Att minska ensamheten och isoleringen är en uppgift för alla – för oss som medmänniskor, för civilsamhället med föreningsliv och folkbildning och för det offentliga som region och kommuner. Vi människor kan vara kreativa. Det ligger i vår natur. Låt oss vara det nu också i syfte att göra livet lite lättare för varandra! Vi har mängder av teknik att tillgå, och möjligheten att livesända evenemang finns för väldigt många. Varför inte sända föredrag och sångstunder? Telefonsamtal smittar inte. Ring en vän, en äldre släkting eller en bekant du inte har sett till på ett tag. Kanske finns det något ni kan göra för varandra? Man kan lösa frågesporter på nätet om tillgången till teknik och dator finns, och kanske finns det praktisk hjälp att erbjuda. Är man frisk och handlar sitt dagliga bröd på ICA till sig själv kan man lika gärna handla åt en till.

Förhoppningsvis har vi snart hittat botemedel mot Coronaviruset och lyckats begränsa dess skadeverkningar. Frågan är hur vi förändras som människor i dess spår. Kan vi förändras till det bättre? Kan vi lära oss något och kan vi utvecklas i positiv och mer mänsklig riktning? Vi tror det, och inte bara i den mening att vi förbättrar våra hygienvanor. Vi tror att denna kris kan leda till att vi ser det som verkligen är viktigt och värderar det högre medan annat som tidigare varit viktigt dalar i vår prioriteringslista. Kanske kan vi börja förstå hur mycket våra sociala kontakter betyder för vår livskvalitet nu när vi inte kan upprätthålla dem på vanligt sätt, och att vi därigenom kan lära oss att se inte bara våra egna utan även andras behov. Sociala är vi nämligen tillsammans.

Birgitta Axelsson Edström

Pierre Edström

Läs mer

Medan du sov

Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Misstänkt drograttfylleri i Torsås, hus totalförstört i Lilla Edet och förlängda riktlinjer för social distansering i hela USA.

Debatt

Debatt: ”Länsstyrelsens beslut är ett övergrepp på familjen”

”Beslutet är ett övergrepp på familjen Östersten, provocerande för länets markägare.”

Chefredaktören om tidningen

Enström: ”Även i kris måste journalistiken hålla avstånd”

När samhället går samman föds ibland förväntningar på oss journalister som vi inte kan leva upp till.

Coronavirus

Kalmar: Riskgruppens nya liv: ”Håller mig hemma”

Barometerns seniorreportrar vittnar om en ny mer isolerad tillvaro.

Coronavirus

Tidslinje: Så här har coronakrisen slagit mot länet

Här går vi igenom händelseutvecklingen dag för dag.

Tränarna som har fått gå

27 tränare på fem år har fått lämna toppklubbarna

Barometern-OT:s kartläggning visar att många tränare har fått lämna sina jobb toppklubbarna här de senaste fem åren.