”Elevernas bästa är alltid det viktigaste”

Slutreplik i debatt om skolpolitik i Kalmar. Tidigare inlägg 5, 6 och 11 mars.
”Vi vill göra ett förtydligande och tillägg till debatten om det fria skolvalet som startade den 4 mars med en artikel i Barometern och sedan fortsatte på debattsidan den 5, 6 och 9 mars.”
”Det finns få, om några forskare alls, som framhåller att vinstdrivande företag står för utvecklande alternativ inom skolan.”
Foto: Alexander Olivera/TT

För det första anser vi att organisering och ledning av skola och utbildning självklart ska vila på vetenskaplig grund liksom annan verksamhet i vårt samhälle. Därför ser vi med oro på att OECDs rapporter om svensk skola där man varnat i flera rapporter för den segregation och den minskade likvärdighet som marknadifieringen gör och har gjort med den svenska skolan.

OECD står för den så uppmärksammade PISA-undersökningen som görs vart tredje år och där svenska skolbarns kunskaper och färdigheter mäts med de övriga ländernas elever. Det finns få, om några forskare alls, som framhåller att vinstdrivande företag står för utvecklande alternativ inom skolan.

För det andra motsätter vi oss inte friskolor som erbjuder ett väl beskrivet, pedagogiskt alternativ som till exempel Waldorfskolan, Montessori. I sådana skolor investeras elevernas skolpeng i verksamheten och ger ett verkligt alternativ till den kommunala skolan för de föräldrar som vill välja något annat för sina barn. Föräldrarna gör då ett val på pedagogisk grund.

Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

För det tredje anser vi, att vi som nämndledamöter sköter våra uppgifter inom Utbildningsnämnden genom att hålla oss uppdaterade inom forskning i så stor utsträckning som möjligt. Vi kan också skilja på kommunala frågor och nationella.

Diskussionen om vinstdrivande företag i skolan är självklart en nationell fråga, men en fråga som varje politiker, oberoende partitillhörighet, borde diskutera med sitt parti utifrån vad skolforskningen visar.

För det fjärde gläds vi med de cirka 90 procent av eleverna som går i kommunala skolor och de 10 procent av eleverna som går i friskolor, lärare, pedagoger, övrig personal och utbildningsförvaltningen i Kalmar kommun för att allt det arbete man lagt ner gett så goda kunskaper och färdigheter vilket synliggörs i den senaste meritvärderingen.

Det ger eleverna en god start i livet och utbildningsnämndens yttersta mål är ju att ge så goda förutsättningar som möjligt för alla Kalmars barn och ungdomar.

Bitte Gudmundsson (V)

Caroline Kamnert (S)

David Richardson (S)

Eva Jarstad (S)

Viktor Sjögren (V)

Läs mer

Kalmar

Nordiskt toppuppdrag till Laila Naraghi

”Det känns både stort och hedrande att tilldelas detta uppdrag.”

Coronavirus

Riksdagsledamot – från köksbordet: ”Är annorlunda”

Laila Naraghi: ”Visar att demokratin levererar”

Coronavirus

Ekonomen om coronakrisen: "Livsverk som går upp i rök"

Coronakrisen kan vara smällen som fäller företag som har haft det kämpigt länge – i spåren av konkurser och arbetslöshet följer personliga tragedier.

Medan du sov

Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Misstänkt drograttfylleri i Torsås, hus totalförstört i Lilla Edet och förlängda riktlinjer för social distansering i hela USA.

Ledare Barometern

Ledare: Platta till kurvan lättare sagt än gjort

Covid-19 slår olika medan åtgärderna är likadana.

Ledare Barometern

Moderaterna överraskar

Ännu ett oppositionsråd hämtas utanför fullmäktigegruppen.