”Ersätt reseavdraget med ett glesbygdsbidrag”

Reseavdrag
”Vem vill ha ett reseavdrag som är förknippat med fusk, leder till onödigt bilresande och gynnar höginkomsttagare i storstadslän? Förhoppningsvis ingen.”
"Så äntligen finns ett nytt förslag till skattelättnad som baseras på avstånd istället för kostnad. Det ger incitament för bilpendlare att gå över till kollektivtrafik.”
Foto: Mats Holmertz

Så äntligen finns ett nytt förslag till skattelättnad som baseras på avstånd istället för kostnad. Det ger incitament för bilpendlare att gå över till kollektivtrafik, och samåkning stimuleras genom att alla i bilen får göra reduktionen. Dessutom finns ett biltillägg för dem som väljer att pendla längre sträckor till jobbet där bilen är enda alternativet. Förslaget ska ge minskade antal mil i bil, och dessutom: förslaget fördelar bort pengar från höginkomsttagare eftersom det blir en reduktion istället för ett avdrag. Därmed blir summan lika stor oavsett personens inkomst.

En sådan här modell är precis vad klimatet och rättvisan behöver. Så vad är remissinstanserna oroade över?

Först ska sägas att de flesta remissinstanserna gillar idén om en färdmedelsneutral, avståndsbaserad skattereduktion. Den anses enkel och rättvis, och gillas från myndighetshåll av både Naturvårdsverket och Trafikverket.

Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Anna Lindén, vice VD, 2030-sekretariatet
Foto: 2030-sekretariatet
quote
Förslaget fördelar bort pengar från höginkomsttagare eftersom det blir en reduktion istället för ett avdrag. Därmed blir summan lika stor oavsett personens inkomst.

Remisskommuner med gles kollektivtrafikstruktur är dock oroade för de ökade kostnaderna för bilpendlare som har kortare än 30 km till arbetet, som är den föreslagna, höjda gränsen för reduktion. Många av kommunerna vill sänka gränsen till 15 eller 20 km. Det framstår som en praktisk lösning: då slipper ju kommuner och dess arbetsgivare åtgärda bilberoendet hos sina invånare, eller tänka om kring hur man attraherar personal, och invånarna slipper ändra transportmönster.

Det föreslagna biltillägget, som ska ges från 30 km till dem som har bristfällig kollektivtrafik, får kritik av Skatteverket. Biltillägget anses komplicera systemet och dessutom ge orättvisa tröskeleffekter – har du 29 km till jobbet får du ingenting, men har du 30 km och uppåt får du 20 kr/dag och har du ännu längre får även en rörlig del. Att detta komplicerande, orättvisa biltillägg dessutom bygger på ett tidsvinstkrav, som är den stora fel- och fuskkällan i dagens reseavdrag, blir ytterligare en kritik från Skatteverket.

Sedan finns det en uppfattning i remissvaren att förslaget skulle bidra till regionminskning. Sweco har i sin analys, kommit fram till att det nya förslaget skulle korta den genomsnittliga arbetsresan smed en knapp kilometer. Huruvida detta är att betrakta som regionminskning får vara upp till var och en.

Så hur ska riksdag och regering agera? Vad ska man göra med denna 91-åring till skattesubvention?

Kanske ska man helt enkelt kapa bort storstadsregionerna från rätten till reduktion, komma på något fiffigt sätt att kompensera pendlare som åker mellan regioner, och sänka gränsen till 15 eller 20 km. Då kan långväga pendlare på cykel och elcykel, som blir allt fler, nyttja avdraget. I gengäld bör biltillägg och tillhörande tidsvinstkrav tas bort, och allting annat klokt i förslaget hållas intakt.

Det borde kunna gå jämnt upp för staten, risken för fusk minkar och glesbygden kan fortsätta med sina bilmil medan storstadsregionerna får stå för den största beteendeförändringen. Visserligen får inte då storstadsregionerna något för att invånarna åker kollektivt, men framför allt får inte bilisterna det. Och pengarna man sparar på storstadsregionerna kan därmed gå till konvertering av fossilfordon, mer biobränslen och utbyggnad av laddinfrastruktur så att glesbygdsborna kan köra fossilfritt.

Och så kan vi döpa om reseavdraget till vad det de facto blir: en skattereduktion för pendling i glesbygd där kollektivtrafiken inte räcker till.

Anna Lindén, vice VD, 2030-sekretariatet

Läs mer

Kalmar

Nordiskt toppuppdrag till Laila Naraghi

”Det känns både stort och hedrande att tilldelas detta uppdrag.”

Kalmar

Halverat fullmäktige sade ja till fler stödåtgärder

Presentkort till alla kommunanställda ett sätt att gynna lokala handeln

Medan du sov

Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Misstänkt drograttfylleri i Torsås, hus totalförstört i Lilla Edet och förlängda riktlinjer för social distansering i hela USA.

Debatt

Debatt: ”Länsstyrelsens beslut är ett övergrepp på familjen”

”Beslutet är ett övergrepp på familjen Östersten, provocerande för länets markägare.”

Kalmar

Miljardsatsning – så blir nya Krösatågen: ”Småländskt tänk”

Regionen miljardsatsar på nya tåg.

Ledare Barometern

Ledare: ”Fel tågordning i länet”

Regionen kommer att få svårt att övertyga Trafikverket om tåginvesteringar.