”Färdtjänst och sjukresor – viktiga delar i kollektivtrafiken”

Kollektivtrafik
”Kollektivtrafikens huvuduppgift är generellt att bidra till den regionala utvecklingen i länet.”
Färdtjänsten och sjukresorna i Kalmar län är bortglömda av den styrande C-L-S-majoriteten. Nu kräver dagens debattör att dessa resor också lyfts fram och får ta del av välbehövliga satsningar.
Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT

Kollektivtrafikens huvuduppgift är generellt att bidra till den regionala utvecklingen i länet. Den ska göra det enklare att pendla till arbete och studier samt knyta samman olika arbetsmarknadsregioner. Kollektivtrafiken ska också bidra till att vi kan nå uppsatta klimatmål. Så uttrycks det ofta och med viss rätta.

Men en del i länets kollektivtrafik är också att skapa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och patienter som behöver transport till hälsocentral eller sjukhus.

Inför Regionens budgetfullmäktige i november spreds ett debattinlägg med ledande företrädare för Länsunionen, det vill säga Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. I det debattinlägget där man redogör för sina ambitioner gällande kollektivtrafiken lyckades man med att nästan helt glömma bort färdtjänst och sjukresor. Ordet serviceresor finns visserligen med, men då i samband med att man beskriver behov av samordning mellan olika former av resande. Inte med ett ord nämner man färdtjänst och sjukresors avgörande betydelse för stora grupper i vårt län.

Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Anders Andersson (KD), oppositionsråd
Foto: Gustav Backlund
quote
En del i länets kollektivtrafik är också att skapa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och patienter som behöver transport till hälsocentral eller sjukhus.

Inte heller vad man har för ambitioner för utvecklingen av färdtjänsten och sjukresorna. Den enda ambitionen som är tydlig är att man vill få fler att resa kollektivt. Det kan vara ett förbiseende, vilket jag vill tro. Eller är det så att vi har ganska olika synsätt när vi talar om kollektivtrafikens uppdrag i länet och vad som behöver utvecklas.

Färdtjänst och sjukresor är en del i det grundläggande välfärdsuppdraget. Det var därför som vi redovisade särskilda yrkanden från M&KD-Alliansen i budgetresonemangen. Jag vill med bestämdhet hävda att denna del i kollektivtrafiknämndens uppdrag måste fredas från besparingar. Vidare finns behov av en översyn av regelverket för färdtjänst så att det svarar mot dagens behov.

En viktig utvecklingsfråga gällande färdtjänst är att gå från ord till handling och inför verklig länsfärdtjänst i vår region. Detta önskemål har funnits från funktionshinderrörelsens företrädare under flera år. Tyvärr backade Länsunionen och majoriteten från denna ambition när budgeten för 2020 fastställdes. Men för min del är frågan inte avförd. Personer med funktionsnedsättning som har behov av färdtjänst ska inte vara begränsade av att resan bara kan nå fyra mil från den kommun där man bor. Riksfärdtjänst finns, men syftet med riksfärdtjänst är inte resor i närområdet inom det egna länet. Därför står införande av en länsfärdtjänst fortfarande kvar i min ambitionslista när vi ska utveckla länets kollektivtrafik.

Sjukresor är till för personer som av medicinska skäl behöver transport med specialfordon. Därför är det regelverk som regionen har idag egentligen en orimlig ordning. Förutom att man har längre restid vid långa avstånd till sjukhus eller annan vårdenhet drabbas man också av extra lång väntetid. För vissa patienter kan ett sjukvårdsbesök på 30 min ta en hel dag i anspråk när restider och väntetider läggs samman. Det borde rimligtvis vara tvärtom. Den som har lång restid borde egentligen ha kortast väntetid. För att ändra nuvarande ordning vill vi se över regelverket. I ett första steg bör det åtminstone inte vara längre väntetid för att man har lång resväg. Vår ambition är att få en reform som innebär att en väntetidsgaranti införs på max två timmar oavsett resans längd.

Anders Andersson (KD), oppositionsråd och vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden inom Region Kalmar län.

Läs mer

Kalmar

Politisk strid om nya välfärdsmiljoner

”Vi är tacksamma för pengarna men kan inte använda engångspengar att bygga verksamhet för.”

Kalmar

Ny genomgång – sjukvården i länet både i topp och botten

”Jag vet att verksamheterna verkligen anstränger sig för att rätta till de problem vi har”

Ledare Barometern

Ledare: ”Svensk television att bevara”

Sverigedemokraternas krav i riksdagen försvårar för den sakliga och motiverade kritiken mot public service-bolagen.

Ledare Barometern

Ledare: ”Fel tågordning i länet”

Regionen kommer att få svårt att övertyga Trafikverket om tåginvesteringar.

Ledare

Ledare: Länsunionen försvagas när Edström lämnar

Länsunionen i regionen försvagas när Liberalernas regionråd Pierre Edström lämnar sina uppdrag.

Kalmar

Priset för månadskort har ökat nio gånger mer än bensinpriset

Priset för ett månadskort har ökat med omkring 60 procent på nio år, visar Barometerns kartläggning.