1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

”Flyget är en del av den svenska kollektivtrafiken”

Flyget
”Sverige är ett av Europas största länder vilket kräver fungerande infrastruktur för att näringsliv, offentlig sektor och vardagslivet skall fungera.”
"Särskilt utsatt är Kalmar Öland Airport, som av EU-kommissionen pekats ut som särskilt viktig”
Foto: Mats Holmertz

Sverige är ett av Europas största länder vilket kräver fungerande infrastruktur för att näringsliv, offentlig sektor och vardagslivet skall fungera. Under Corona-krisen ser vi hur våra möjligheter att resa försämras, vilket är rimligt då onödiga resor ska undvikas pga smittrisken. Samtidigt får det inte bli så att vi kastar ut barnet med badvattnet. Även efter Corona-krisen behöver vi ha fungerande infrastruktur.

En av de sektorer som har drabbats hårdast är flyget. I stora delar av Sverige har flyget i praktiken upphört att fungera. Från regeringens sida har man avsatt 5 miljarder till att stötta flyget men stödet går enbart till flygbolagen. Flygplatser och stödjande funktioner får inte del av det statliga stödet vilket gör att flygplatser som ägs av kommuner, regioner och privata företag riskerar att försvinna vilket kommer att missgynna näringslivet kraftigt när krisen är över.

Särskilt utsatt är Kalmar Öland Airport, som av EU-kommissionen pekats ut som särskilt viktig, med anledning av det geografiska läget och de orimligt långa restiderna till huvudstaden med andra kollektiva färdmedel.

Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Vid sidan av att själva flygplatsen är utan statligt stöd så har regeringen missat att även marktjänstföretagen behöver omfattas av de statliga stöden. Som det är nu räddar man SAS samtidigt som de företag som hanterar start och landning riskerar att gå i konkurs.

Situationen är akut. Regeringen behöver införa någon form av direktstöd till de icke-statliga flygplatserna. Staten måste också ta ansvar för det samhällsnyttiga transporterna. Det inkluderar att införa trafikplikt på strategiskt utvalda lokala flygplatser, utse alla regionala flygplatser som beredskapsflygplatser så att de får betalt för de akuta transporter de just nu gör gratis samt se till att även marktjänstföretagen får möjlighet att ta del av det nationella flygstödet.

Flyget är en viktig del av den svenska kollektivtrafiken. Staten måste därför ta ansvar för hela flygsektorn inte bara Swedavia och SAS.

Gudrun Brunegård, KD, riksdagsledamot Kalmar län

Christopher Dywik, KD, gruppledare i Kalmar kommun

Magnus Jacobsson, KD, andra vice ordförande Trafikutskottet