”För demokrati och yttrandefrihet”

”Kulturen ska vara till för alla, inte bara för några få. För oss i Vänsterpartiet har kulturen ett egenvärde och vi ser den som en nödvändig del av vår välfärd och av samhällsutvecklingen.”
"Det är ett demokratiskt krav att man i hela regionen, oavsett bostadsort och inkomst, ska ha tillgång till kultur och folkbildning.”
Foto: Mats Holmertz

Kulturen präglas av samhällets föreställningar, motsättningar och villkor. Kulturen är och måste vara en obunden kraft i samhället, en förändrande kraft som bidrar till människors medvetande om sig själva och samhället och som aldrig får underkastas ideologier. Därför är det viktigt att politiken har en armlängds avstånd till kulturens innehåll.

Många talar om kulturens betydelse ändå ställs ofta kulturen mot andra verksamheter som skola, vård och omsorg. Vänsterpartiet ser kulturen i dess mångfald av yttringar som en positiv livgivande kraft som ger människor verktyg att hantera sin egen verklighet. Kultur berikar inte bara människors liv, kultur bidrar även till att främja hälsoarbetet i Kalmar län och är del i att den enskilda människan får ett friskare, tryggare och rikare liv. På senare år har det uppmärksammats att kulturupplevelser och deltagande i kulturaktiviteter har en positiv påverkan på hälsan därför måste kulturen var en del i hälsofrämjande och rehabiliterande insatser, till exempel genom Kultur på recept.

Linda Fleetwood (V), oppositionsråd.
Foto: Mats Holmertz
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
quote
På senare år har det uppmärksammats att kulturupplevelser och deltagande i kulturaktiviteter har en positiv påverkan på hälsan därför måste kulturen var en del i hälsofrämjande och rehabiliterande insatser.

Genom olika former av kultur kan alla människor uttrycka sig oberoende av vilket språk de talar. Alla kulturuttryck måste få arbeta på sina egna villkor. Kulturens historia är även i hög grad folkrörelsernas, folkbildningens, läsecirklarnas och arbetarkulturens historia. Det handlar om kamp för egna mötesplatser, för förenings- och yttrandefrihet och för rätt till delaktighet i samhället. Därför måste kulturen och folkbildning ingå som en självklar del i all samhällsplanering och lyftas fram i regionala utvecklingsplaner.

Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, erbjuder ett klimat som gynnar den gemensamma värdegrunden om alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen. Den värnar och utvecklar det mångkulturella samhället, det livslångt lärande och samspelet mellan människor i alla åldrar. Folkbildningen ger utrymme åt människor med olika politisk tillhörighet och olika religioner lika väl som åt människor utan politisk eller religiös tillhörighet.

Kulturen och folkbildningen ska finnas i människors närhet och vardag. Det är ett demokratiskt krav att man i hela regionen, oavsett bostadsort och inkomst, ska ha tillgång till kultur och folkbildning. Det måste finnas lokala krafter som startar föreningar, förmedlar kontakter, bygger upp nätverk och stimulerar efterfrågan.

Vi i Vänsterpartiet anser inte bara att Region Kalmar län har råd med en offensiv och expansiv politik kring kultur och folkbildning utan också att en sådan politik är nödvändig för att klara välfärden, yttrandefriheten och demokratin. Under 2020 kommer Vänsterpartiet i regionen ha fokus på kultur och folkbildning och vi kommer att besöka våra folkhögskolor och kulturinstitutioner och träffa regionens olika verksamheter inom kulturen. För Vänsterpartiet är kultur och folkbildning en självklar del av välfärden som inte kan prioriteras bort.

Linda Fleetwood, oppositionsråd

Sara Kånåhols

Vänsterpartiet Region Kalmar län.

Läs mer

Kalmar

Nordiskt toppuppdrag till Laila Naraghi

”Det känns både stort och hedrande att tilldelas detta uppdrag.”

Medan du sov

Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Misstänkt drograttfylleri i Torsås, hus totalförstört i Lilla Edet och förlängda riktlinjer för social distansering i hela USA.

Debatt

Debatt: ”Länsstyrelsens beslut är ett övergrepp på familjen”

”Beslutet är ett övergrepp på familjen Östersten, provocerande för länets markägare.”

Ledare Barometern

Ledare: Jöken lever på lånad tid

Sverigedemokraterna som skulle isoleras har istället vuxit om.

Ledare

Ledare: ”Visst kan M vinna Kalmar”

Allt talar för att Måns Linge ersätter Christina Fosnes som oppositionsråd för Moderaterna i Kalmar kommun.

Tränarna som har fått gå

27 tränare på fem år har fått lämna toppklubbarna

Barometern-OT:s kartläggning visar att många tränare har fått lämna sina jobb toppklubbarna här de senaste fem åren.