1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

”Hälsosamtal för medarbetare i Kalmar med lön – när krisen är över”

”Region Kalmar län avsatt medel för att kalla alla 40, 50, och 60 åringar till hälsosamtal.”
”Riktade hälsosamtal har en positiv effekt både på individ- och befolkningsnivå.”
Foto: Arkivbild

Hälsosamtalen går ut på att jubilarerna i Kalmar län ska träffa specialutbildad vårdpersonal för att prata om sin hälsa. Riktade hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar införs för att främja hälsa, förebygga svåra sjukdomsförlopp samt förebygga och mildra kroniska sjukdomar. Införandet av reformen kommer ske senare än planerat på grund av coronakrisen.

Riktade hälsosamtal har en positiv effekt både på individ- och befolkningsnivå. Studier visar att insjuknande och mortalitet i framförallt hjärt- och kärlsjukdom har minskat i de deltagande grupperna i förhållande till övriga befolkningen och riktade hälsosamtal kan förhindra utvecklingen av vissa sjukdomar.

Hälsosamtalen ska leda till en högre livskvalitet och ett friskare åldrande. Men samtalen ska även på lång sikt bära sig samhällsekonomiskt. Förhoppningen är att sjukdomar kommer att upptäckas i ett tidigt skede, vilket gör att de kan behandlas effektivare och tidigare, med minskat lidande för den enskilde och lägre kostnad för sjukvården.

Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

I Kalmar kommun har medarbetare rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare vid akut sjukdom eller olycksfall om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid. Som det är idag kan det som anställd i Kalmar kommun även finnas möjlighet att göra vissa besök inom hälso- och sjukvård på arbetstid med bibehållna löneförmåner. Det gäller bland annat blodgivning, PSA-provtagning, cellprovtagning och mammografi. Beslut och bedömning görs alltid på förfrågan i förväg av närmaste chef. Samtliga av dessa besök är av en tydlig förebyggande karaktär precis som hälsosamtalen och jag har därför föreslagit i en motion till fullmäktige att även hälsosamtalen ska ingå i denna grupp.

När regionen efter coronakrisen kan göra en tydlig och offensiv satsning på hälsosamtalen vill vi Liberaler att, Kalmar kommun, som länets näst största arbetsgivare går hand i hand med regionen och tar ansvar för att våra medarbetare ges så goda förutsättningar som möjligt att delta i dessa. Vi vill att Kalmar kommuns medarbetare ska ges samma möjlighet att delta i hälsosamtalen med bibehållen lön som vid t.ex. blodgivning.

Detta är logiskt då vår företagshälsa i allt högre grad idag hänvisar till primärvården. Det är därför mycket glädjande att förslaget är att man säger ja till vårt förslag på fullmäktige den 25 maj.

Carl-Henrik Sölvinger (L), oppositionsråd