”I svåra tider krävs beslutsamhet och ansvarstagande”

Sjukvårdspolitik
”Spridningen av coronaviruset är en situation som kräver att beslutsfattare och politiskt förtroendevalda uppträder ansvarsfullt.”
Martin Kirchberg: ”Det är politikens ansvar att vara både förutseende och handlingskraftig och i tid vidta alla nödvändiga åtgärder, för medborgarnas bästa.”
Foto: Staffan Lindbom

Framför allt är det beslutsfattarnas skyldighet att stödja och stötta de medarbetare inom olika samhällssektorer som nu under stark press gör sitt yttersta för att få samhället att fortsätta fungera. Inte minst gäller det medarbetarna inom sjukvården, som arbetar med att vårda dem som blir sjuka, som svarar på medborgarnas frågor och som arbetar med smittspårning.

Det är i lika hög grad politikernas ansvar att verka för att inte sprida oro eller underblåsa ogrundade rykten. Det är dock lika viktigt att myndigheter och beslutsfattare vidtar rätt åtgärder samt att åtgärderna vidtas i tid.

Därför var det för oss Sverigedemokrater i Region Kalmar län självklart att redan i januari ställa frågan till regionfullmäktige om sjukvårdens beredskap inför en väntad smittspridning av det nya coronaviruset. Vi följde upp detta med att begära uppdaterad information vid regionstyrelsens möte i början av mars.

Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Martin Kirchberg (SD), oppositionsråd.
Foto: Sofia Hedman
quote
Det är i lika hög grad politikernas ansvar att verka för att inte sprida oro eller underblåsa ogrundade rykten. Det är dock lika viktigt att myndigheter och beslutsfattare vidtar rätt åtgärder samt att åtgärderna vidtas i tid.

Oro hos medborgarna har medfört att 1177 Vårdguiden på telefon är överbelastad. Tidvis har man inte alls kunnat komma fram till 1177, utan hänvisats till att man ska försöka senare. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som bara har frågor om coronaviruset, men som inte har symtom, att istället ringa det nationella informationsnumret, 113 13. Detta är särskilt viktigt för många äldre, som kanske inte har tillgång till dator och kan gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida. Vi Sverigedemokrater påpekade dock redan den 4 mars för ansvariga i regionen att man, när man ringer 1177, inte fick någon hänvisning till 113 13. Det visade sig att detta inte kunde åtgärdas lokalt, utan måste ske centralt för hela landet, vilket tog flera dagar.

Sverigedemokraterna har också i dagarna lämnat in en motion om att Region Kalmar län ska ha en beredskapsplan för att säkra och garantera tillgången till läkemedel. Vi har de senaste månaderna sett många exempel på när läkemedelsföretag inte förmår tillgodose behoven. Spridningen av coronaviruset har aktualiserat behovet av att säkra både långsiktiga och akuta behov. Det måste finnas tillräckliga lager av mediciner och vaccin vid kriser. Vi vill också utreda möjligheten och behovet av regional produktion av kritiska läkemedel. Vi vill absolut undvika att vi hamnar i en situation där dessa läkemedel saknas i Region Kalmar län.

För att samhället ska fungera i en svår situation krävs att allmänheten har stor tillit till myndigheterna. Avgörande för detta är att myndigheterna uppfattas ta rätt beslut och att medborgarna ges korrekt, trovärdig och samstämmig information. Vi måste tyvärr konstatera en viss senfärdighet när det gäller att fatta nödvändiga beslut. Det väcker frågor att svenska myndigheter på flera avgörande punkter går tvärt emot vad WHO:s experter säger. Är de åtgärder som vidtagits i Sverige tillräckliga, när WHO rekommenderar betydligt kraftfullare åtgärder? Vi frågar oss varför gränsen för förbud mot folksamlingar satts så högt som 500. Vi ifrågasätter varför personer som reste från kända smittområden inte genast ålades karantän innan de tilläts återvända till sina arbeten eller till skolan.

Det är vår skyldighet som förtroendevalda att granska de åtgärder som regeringen och våra myndigheter vidtar med anledning av spridningen av coronaviruset. Det är politikens ansvar att vara både förutseende och handlingskraftig och i tid vidta alla nödvändiga åtgärder, för medborgarnas bästa.

Martin Kirchberg (SD), oppositionsråd

Claus Zaar (SD), ledamot hälso- och sjukvårdsberedningen

Bo Karlsson (SD), ledamot regionstyrelsen

Michael Erlandsson (SD), ersättare regionstyrelsen

Läs mer

Kalmar

Nordiskt toppuppdrag till Laila Naraghi

”Det känns både stort och hedrande att tilldelas detta uppdrag.”

Medan du sov

Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Misstänkt drograttfylleri i Torsås, hus totalförstört i Lilla Edet och förlängda riktlinjer för social distansering i hela USA.

Coronavirus

Hon återvänder till vården – för att möta coronapatienter

Andrea Berg från Kalmar hade slutat inom vården.

Debatt

Debatt: ”Länsstyrelsens beslut är ett övergrepp på familjen”

”Beslutet är ett övergrepp på familjen Östersten, provocerande för länets markägare.”

Coronavirus

Tidslinje: Så här har coronakrisen slagit mot länet

Här går vi igenom händelseutvecklingen dag för dag.

Ledare Barometern

I Grekland går SD över gränsen

Nej, Sverigedemokraterna representerar inte det svenska folket. Och det är myndigheter, inte partiledare, som ska stå för information till migranter utanför EU:s gränser.