”Kalmar behöver nya P-riktlinjer”

”Kalmar kommun samlade 2015 alla sina sakkunniga för att ta fram ett underlag för en reviderad parkeringsnorm.”
Kalmar kommuns regler för parkeringsplatser fungerar inte i praktiken. P-kaoset i Snurrom är enligt dagens debattör bara ett exempel på hur en felaktig planering slår i verkligheten.
Foto: Mats Holmertz

Det utmynnade i ett beslut i kommunfullmäktige 2016 om nya riktlinjer för parkeringar. Med facit i hand så kan jag konstatera att den är ett totalt misslyckande. Parkeringssituationen i det nya bostadsområdet Snurrom är snarast att likna vid en parkeringskatastrof. Vad var det som gick fel?

Parkeringsnormen består i huvudsak av två faktorer. Grundtalet för parkeringsbehovet fås av bostadens storlek och geografiska placering men sedan ingår även en reduktionsmöjlighet beroende på alltför optimistiska bedömningar från kommunen. Jag har granskat två avtal med fastighetsägare vid kvarteren Tranbäret och Björnbäret i Snurrom.

Thoralf Alfsson
Foto: Mats Holmertz
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
quote
Parkeringsnormen har uppenbarligen tillrättalagts för att locka fastighetsbolag att bygga bostäder men samtidigt inte behöva ta fullt ansvar för parkeringsbehovet.

I praktiken innebär avtalen att endast var fjärde innehavare av en enrumslägenhet får ha en bil och för en tvårumslägenhet får bara varannan inneha en bil. Inte ens familjen i en trerumslägenhet kan inneha en bil till varje lägenhet, om man vill ha en parkeringsplats. I kvarteren Björnbäret och Tranbäret byggs just nu cirka 450 lägenheter och enligt det upprättade avtalet om parkeringsplatser, enligt kommunens parkeringsnorm behöver fastighetsbolaget endast anlägga 218 parkeringsplatser.

Av dessa skall cirka 20 parkeringsplatser reserveras för besökare. Kvar blir alltså cirka 200 parkeringsplatser för de boende. Det vill säga ca 0,44 parkeringsplats per lägenhet. Om man därtill lägger till hur Kalmar kommun utformar gatubredden i detaljplanerna, där bostadsgator är så smala att det inte går att parkera ens på ena sidan av gatan för att det skall återstå så mycket körbana att två bilar kan mötas så ökar givetvis parkeringskaoset.

I Snurrom har kommunen löst det genom att införa parkeringsförbud på vissa gator. Effekten blir givetvis ökad parkeringskaos och frustration hos de boende i området. Samma problem kommer uppstå i alla nya bostadsområden där riktlinjerna för parkeringar används.

Parkeringsnormen har uppenbarligen tillrättalagts för att locka fastighetsbolag att bygga bostäder men samtidigt inte behöva ta fullt ansvar för parkeringsbehovet. Kostnadseffektivt för fastighetsbolagen men en katastrof för hyresgästerna som har en eller flera bilar. Situationen kommer inte bli bättre i Snurrom när lägenheterna i kvarteren Tranbäret och Björnbäret blir färdigställda.

Kalmar kommun måste snarast revidera riktlinjerna för parkeringar. Grundtalen måste höjas och möjligheten till att reducera parkeringsplatser för fastighetsbolagen måste begränsas.

Thoralf Alfsson, Kalmar

Läs mer

Kalmar

Katsanidous väg till toppen: ”Insåg att jag hade stort stöd”

”Vill vi se fler unga, inte minst kvinnor, engagera sig politiskt då måste politik och vardag gå att kombinera.”

Kalmar

Akinder om kritiserat bygglov: ”En klassmässig dimension”

Grannarna i bostadsrättsföreningen har sedan länge varit emot byggnationen.

Kalmar

Bilder: Bygglov för 140 lägenheter på Fredriksskans

Riksbyggen har fått bygglov för sina drygt 140 lägenheter som de vill bygga på Fredriksskans. Husen ligger på marken närmast idrottsplatsen.

Kalmar

Klartecken för 180 bostäder på Liljas gamla tomt i Kalmar

För drygt två år sedan köpte Riksbyggen fastigheten där Liljas personbilar låg tidigare.

Bo och leva i Nybro

Först svårt att hyra ut – nu är nybygget fullt: ”Oerhört nöjda”

”Lägenheterna var svåra att hyra ut endast utifrån ritningarna”, berättar Sulev Pull.

Kalmar

Så byggde han jätteföretaget i Kalmar: ”Startade från botten”

Lars Wärnberg drömde om att vara ensamseglare, höll på att bli fransos, men slutade som en av Kalmars mest inflytelserika företagare.