Majoriteten snedfördelar anslagen till skolan

Replik på debattinlägg om skolpolitik i Kalmar, publicerad 25 november

Utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson beskriver i en debattartikel hur goda och fina majoriteten är i Kalmar när det gäller fördelningen av skolpengen till skolorna men inte med en enda siffra redovisar Lasse Johansson i sin artikel hur skolpengen fördelas i verkligheten. Det har många likheter med hur kommunalrådet Johan Persson beskriver befolkningsökningen i Kalmar kommun. Den gode och fine Johan Persson nämner heller aldrig att befolkningsökning sedan 2002 består till 75,6 procent av personer med utrikes bakgrund enligt SCB.

Att detta faktum är orsaken till den enorma snedfördelningen av skolpengen till skolorna, talar dessa herrar väldigt tyst om när 20 procent av skolpengen fördelas enligt socioekonomiska grunder, det vill säga i huvudsak invandrarbakgrund. Det faktiska utfallet kan bli betydligt mycket mer än 20 procents skillnad i skolpeng. Ett exempel är Södra skolan eller Rinkabyholmsskolan och den invandrartäta Thoren Framtid i Oxhagen. Skolpengen för en elev vid Thoren Framtid är cirka 50 procent högre än för en elev vid Södra skolan eller Rinkabyholmsskolan, drygt 60 000 kronor per elev i ena fallet och drygt 90 000 kronor per elev i andra fallet. Det innebär att Södra skolan och Västra skolan under 2020 måste öka antalet elever i klasserna för att få ekonomin att gå ihop enligt ett brev från rektorerna.

Lasse Johanssons och den politiska majoritetens ambitioner sträcker sig inte längre än till att eleverna klarar nivån så att de kan komma in på den gymnasielinje de önskar. Uppnås det målet så behöver inte skolan en större budget, utan skolpengen fördelas till andra skolor. Kalmar kommun premierar inte bra skolor, utan kommunen tackar dem med en lägre skolpeng. Det är socialdemokratisk skolpolitik. Ännu en negativ effekt av massinvandringen till Sverige. Jag är väldigt förvånad över att föräldrar inte reagerar på Kalmars skolpolitik och den snedfördelning som diskriminerar många elever men de kanske är ovetande om verkligheten.

Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Thoralf Alfsson, Kalmar

Läs mer

Nybro

Nybro: Elever vid kommungränser får gratis busskort

Nu klubbades förändringen i skolskjutsreglementet igenom i fullmäktige.

Oskarshamn

Länet kraftsamlar mot droger bland unga: ”Går ned i åldrarna”

Polisen gav en lägesrapport vid stormöte på Forum.

Öland

Nytt rally: På Sveriges Nationaldag körs Öland Cab Tour.

Nationella motorhistoriska dagen firas med ett nytt bilmöte på Öland. Några av arrangörerna av Öland Cab Tour, är Jörgen Wikestam, Kjell Jakobsson och Bo Hemmingsson.

Nybro

Nybro kommun får 7 miljoner kronor i extra statsbidrag

Besked från regeringen och stödpartierna på måndagen

Kalmar

Vassmolösa: Efter inbrottet – tre personer anhållna

Polisen grep fyra personer misstänkta för ett inbrott i Vassmolösa natten mot måndag.

Sjukvården inifrån

Liten hälsocentral satsar på kontinuitet: ”Är kärnan”

Norrlidens hälsocentral har 5 300 listade patienter och är Kalmars minsta.