”Nej till kommunala väktare i Kalmar”

”Ett förslag till larm- och skyddspolicy ska behandlas av kommunfullmäktige den 24 februari. Policyn innehåller till 99 procent bra åtgärder som kommer att förbättra skyddet för kommunens fastigheter och medarbetare om de genomförs.”
Carl-Henrik Sölvinger: Vi ska vara proffs på skola, omsorg och socialtjänst – men kommer aldrig bli det på bevakningstjänster.
Foto: Johan Nilsson/TT

De kommer sannolikt även sänka våra totala kostnader och behovet av bevakningstjänster.

Tyvärr öppnar dock föreslagen larm- och skyddspolicy upp för att kommunen ska söka auktorisation och genomföra bevakningstjänster i egen regi. Idag är dessa delvis upphandlade och sköts av ett professionellt och auktoriserat bevakningsföretag. Auktorisation ges av Länsstyrelsen bara till bevakningsföretag där ”verksamheten kommer att bedrivas på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt samt i överensstämmelse med god sed i branschen. ”Själva bevakningstjänsterna utförs sedan av väktare, som inte ska sammanblandas med ordningsvakter. Det är två helt olika yrkesgrupper med helt olika roller och uppgifter, där förenklat ordningsvaktens handlar om trygghet på allmän plats och väktarens om skydd av egendom.

Min fråga till den politiska majoriteten (S, C, V) är:

Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Har ni för avsikt att starta ett kommunalt bevakningsföretag?

Är svaret nej, varför tas inte detta bort ur policyn som jag och Liberalerna vill?

Är svaret ”Nej, men vi vill att väktarna ska tillhöra den kommunala förvaltningen”?

Carl-Henrik Sölvinger (L), oppositionsråd
Foto: Mats Holmertz
quote
Att bedriva bevakningstjänster med egna väktare är en dålig idé hur man än vänder och vrider på det. Skicka tillbaka policyn och ta bort detta!

Det går förvisso att driva en egen ”väktarorganisation” utan auktorisation, men detta har många nackdelar. Ingen individuell auktorisation av de medarbetare som ska utföra bevakningstjänsterna görs av länsstyrelsen. De säkerhetsprövas alltså inte av en myndighet. Utan individuell auktorisation ges de inte heller tjänstemannaskydd vid sin tjänsteutövning och de får inte bära batong. Som personalansvarigt råd anser jag att det vore katastrof att ta in en ny yrkesgrupp i kommunen under de premisserna. Ensamarbetande nattpersonal har sina arbetsmiljöutmaningar och risker som det är. Väktare är en ofta ännu mer utsatt grupp. På vilket sätt och för vem skapar det trygghet?

Skulle svaret förvånande vara ”Ja, S, C och V vill starta ett kommunalt bevakningsföretag”, då undrar jag på vilket sätt detta är ett kommunalt kärnuppdrag? Bevakningstjänster sköts idag professionellt av företag på en fungerande marknad. Kommunen har inget där att göra och ska inte konkurrera med näringslivet. Kommunen har heller ingen aning om vad som är god sed i branschen.

Redan idag tycker företagarna i Kalmar att kommunen konkurrerar allt för mycket med näringslivet och placerade Kalmar på plats 225 av landets 290 kommuner i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet. Att dessutom bygga upp en egen organisation samtidigt som vi minskar våra behov av väktare känns som helt fel väg att gå.

Att bedriva bevakningstjänster med egna väktare är en dålig idé hur man än vänder och vrider på det. Skicka tillbaka policyn och ta bort detta! Varför envisas med att utreda en fråga som man inte tänker genomföra?

Vi ska vara proffs på skola, omsorg och socialtjänst – men kommer aldrig bli det på bevakningstjänster.

Carl-Henrik Sölvinger (L), oppositionsråd

Läs mer

Nattens händelser

Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Misstänkt anlagd brand i miljöhus i Växjö.

Kalmar

Katsanidous väg till toppen: ”Insåg att jag hade stort stöd”

”Vill vi se fler unga, inte minst kvinnor, engagera sig politiskt då måste politik och vardag gå att kombinera.”

Sport

Avslöjar: Vikings ute efter KHC-stjärnan

Grannen i väst vill sno centerstjärnan.

Borås

LISTA: Här är de nya lagarna som träder i kraft i dag

Mer kontantservice och mer samhällsorientering för nyanlända – mindre bidrag till asylsökande i utsatta områden och mindre skatt för höginkomsttagare.

Årskrönika: Mönsterås

Pengaproblem och storsatsningar i fokus

Så var 2019 i Mönsterås kommun – vi har summerat de största händelserna.

Tränarna som har fått gå

27 tränare på fem år har fått lämna toppklubbarna

Barometern-OT:s kartläggning visar att många tränare har fått lämna sina jobb toppklubbarna här de senaste fem åren.