Nu gör vi Oskarshamn tryggt igen

Trygghet
”Vi tror på ett samhälle som präglas av gemenskap, sammanhållning och en stark solidaritet. Där män och kvinnor, unga som gamla, stad som landsbygd, ska kunna känna sig lika trygga.”
Dagens SD-debattörer efterlyser konkreta åtgärder för att göra Oskarshamn till en tryggare kommun för alla. en av de åtgärder debattörerna vill se genomförd är en vardag med fler synliga poliser i kommunen.
Foto: Maja Suslin/TT

Allt fler och alltför många oskarshamnare upplever att staden har blivit otryggare. Från att ha varit en trygg småstad har Oskarshamn fått uppleva mord, våldtäktsförsök och en växande osäkerhet som följd. Denna osäkerhet blir än mer påtaglig när polisen får det allt svårare att vara synlig i yttre tjänst som en följd av socialdemokratisk och borgerlig nedmontering av rättsväsendet.

I nationella mätningar framgår tydligt trenden med att särskilt kvinnor, och unga kvinnor, upplever en allt större otrygghet. Det hotar de många framsteg som det svenska samhället har gjort, alltifrån Birger jarls kvinnofridslag till nittonhundratalets stora framsteg, för att främja kvinnors jämlikhet och jämställdhet. BRÅ:s senaste trygghetsundersökning visade att mer än var tredje invånare i Oskarshamn känner sig otrygga i sitt eget bostadsområde, att mer än var tionde är oroliga för sexuella övergrepp och att nästan var sjätte avstår från aktiviteter av rädsla för att utsättas för brott.

Mattias Bäckström Johansson (SD), riksdagsledamot.
Foto: Mats Holmertz
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
quote
För de partier som har lagt grunden för otryggheten, framförallt Socialdemokraterna, kan det vara svårt att förhålla sig till den otrygghet som verklighetens folk känner.
quote
Mattias Bäckström Johansson (SD), riksdagsledamot

LUPP-rapporterna bekräftar även att ungdomar i högre utsträckning upplever offentliga platser som otrygga samtidigt som det alldeles nyligen kom rapporter om att droglangare i norra länet riktar in sig på yngre personer. Därtill sker frekvent andra typer av brott såsom stölder, hot och andra våldsamheter. De bilbränder som nyligen har skett är ännu ett tecken på att samhällets förfall fortsätter.

Känslan av att inte känna sig trygg ska inte underskattas. Det kan vara butiksbiträdet som inte vågar arbeta vissa arbetspass eftersom hon vet att exempelvis gäng eller stökiga individer driver omkring i butiken samtidigt som det kanske finns få eller inga andra medarbetare i närheten. Det kan vara omsorgspersonal som är rädda för att besöka vissa områden där brukare bor därför att området präglas av våld, vandalisering och skadegörelse. Det kan vara tonårstjejen som undviker att gå igenom Flanaden eller stadskärnan vissa tider på dygnet.

För de partier som har lagt grunden för otryggheten, framförallt Socialdemokraterna, kan det vara svårt att förhålla sig till den otrygghet som verklighetens folk känner. Då är det istället lättare för Socialdemokraterna att skylla på nyhetsflöden i mobiltelefoner eller kritisera de som vågar säga sanningen, alternativt att sonika stoppa huvudet i sanden och låtsas som att inget har hänt för att istället prata om att det endast är anmälningsbenägenheten som ökat.

Men samhället har blivit otryggare och som en följd ökar även medborgarnas upplevda otrygghet. Sverigedemokraterna är trötta på detta och att de andra partierna ignorerar denna problematik. Därför har vi sedan länge lagt konkreta förslag som ska syfta till att göra kommunen tryggare. Vi har bland annat föreslagit kameraövervakning, tillskjutit ekonomiska resurser för att göra centrum tryggare, bättre uppföljning av hat och hot i skolorna, tiggeriförbud, genomsök efter droger på kommunens högstadier och Oscarsgymnasiet. Därtill har vi föreslagit att kommunen i dialog med polisen ska verka för fler synliga poliser i kommunen. Vi har även föreslagit en handlingsplan kring hur kommunen kan tillvarata och göra förenings- och näringsliv samt frivilligorganisationer mer delaktiga i det trygghetsskapande arbetet i kommunen. Vi har lyft debatten i tidningarna, i nämnder och i fullmäktige.

Tyvärr har Socialdemokraterna och de övriga partierna valt att inte lyssna på oss. Man har attackerat oss när vi påtalat den ökande otryggheten och avslagit våra politiska förslag. Det tycker vi sverigedemokrater är beklagansvärt. Konsekvenserna har blivit att samhällsutveckligen har fortsatt ner i en negativ spiral. Med våra förslag skulle vi ha tagit flera viktiga steg för att minska otryggheten.

Sverigedemokraterna tror på ett tryggt och välmående Sverige. Vi tror på ett samhälle som präglas av gemenskap, sammanhållning och en stark solidaritet. Där män och kvinnor, unga som gamla, stad som landsbygd, ska kunna känna sig lika trygga. Därför säger vi: låt oss göra Oskarshamn tryggt igen!

Michael Erlandson (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna

Leif Axelsson (SD), ledamot kommunstyrelsen

Ulla Bengzon (SD), ersättare kommunstyrelsen

Jan Johansson (SD), ersättare kommunstyrelsen

Mattias Bäckström Johansson (SD), riksdagsledamot

Läs mer

Nattens händelser

Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Misstänkt anlagd brand i miljöhus i Växjö.

Kalmar

Katsanidous väg till toppen: ”Insåg att jag hade stort stöd”

”Vill vi se fler unga, inte minst kvinnor, engagera sig politiskt då måste politik och vardag gå att kombinera.”

Torsås

Därför avstod C- och M-politiker omröstning om slöja

”I efterhand tänker jag att jag borde röstat för slöjförbud”

Torsås

SD-motion röstades ned av fullmäktige – inget slöjförbud

SD-motionen om slöjförbud i skolan röstades ned efter en agiterad debatt i kommunfullmäktig

Borås

LISTA: Här är de nya lagarna som träder i kraft i dag

Mer kontantservice och mer samhällsorientering för nyanlända – mindre bidrag till asylsökande i utsatta områden och mindre skatt för höginkomsttagare.

Årskrönika: Mönsterås

Pengaproblem och storsatsningar i fokus

Så var 2019 i Mönsterås kommun – vi har summerat de största händelserna.