1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

”Respekt och delaktighet för länets unga”

Ungdomspolitik
”Ungas möjlighet att känna sig inkluderade och att finnas med i ett sammanhang har alltid varit stark.”
"Inflytande, delaktighet och upplevelsen av tillhörighet är grundläggande faktorer för en välfungerande demokrati men också för att våra unga ska känna sig inkluderade i olika sociala sammanhang.”
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Känslan av att vara någon som andra räknar med, lyssnar till och visar intresse för vad man har att säga är viktig. Att få uttrycka sina åsikter har en central plats i människors liv, inte minst bland våra unga. Det handlar om tillhörighet som är viktig och kanske ännu mer i dessa tider då vi tvingas leva i en fysisk distansering till varandra. Om unga killar och tjejer inte känner tilltro till samhället, eller inte kan påverka frågor som rör dem riskerar vi att de tappar tilltron till samhället.

Rapporten ”Fokus 18 – vilka ska med?” som är framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor visar på att upp många unga idag känner ett utanförskap och att man inte är inkluderad i dagens samhälle. Den visar på att unga i glesbygd generellt känner sig mindre inkluderade att tillhöra ett sammanhang än vad unga i städer gör. Det kan handla om att ha mindre valmöjligheter, färre mötesplatser eller fritidsgårdar att träffas på och att utbudet av gymnasieutbildningar är lägre än om man bor i en storstad.

Detta upplevs som att det ger sämre livsvillkor ”på landet” medan unga i städerna i större utsträckning känner mer social inkludering och att de har goda förutsättningar för ett bra liv. Mycket av det som beskrivs i rapporten kan jämföras med vårt län och det är viktigt att vi lyfter dessa frågor för att skapa goda livsvillkor.

Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det finns risk för att unga tappar tilltron till samhället men även tron på sig själva om man upplever ett utanförskap eller inte känner sig delaktiga i olika sammanhang. Detta i sin tur kan leda till att självkänslan blir lägre och man börjar må dåligt så att den psykiska ohälsan ökar. Det finns alltför många unga i dag som inte mår bra och har ett behov av att få stöttning och hjälp och då inte minst med sin psykiska hälsa. Ingen ska behöva vänta på att få hjälp på grund av köer till exempelvis till barn och ungdomspsykiatrin eller en kurator när ett behov har uppstått.

Inflytande, delaktighet och upplevelsen av tillhörighet är grundläggande faktorer för en välfungerande demokrati men också för att våra unga ska känna sig inkluderade i olika sociala sammanhang. Därför är det välkommet att Regionfullmäktige på nästa sammanträde kommer att ta upp dessa frågor utifrån ett initiativ som beredningen för invånarfrågor har arbetat med. Det är alltid viktigt att vi alla, på olika nivåer jobbar med dessa frågor och gör vad vi kan för att skapa ett samhälle där alla behövs och känner sig inkluderade.

Madeleine Rosenqvist (KD), vice ordförande i regionens beredning för invånarfrågor.