Sverige behöver kärnkraft

Kalmarsundsveckan
”Det som framförallt oroar mig är hur elförsörjningen skall tryggas i framtiden, när alla tycks tro att utbyggd vindkraft och solceller kommer lösa allt.”
Ska Sverige klara av landets elförsörjning räcker det inte med satsningar på sol- och vindkraft, Sverige behöver kärnkraften. Dagens debattör slår ett slag för en svenska satsning på kärnkraft.
Foto: Hasse Broms

I veckan startar Kalmarsundsveckan med fokus på hållbarhet och klimatet. Det är väldigt viktigt att försöka se in i framtiden och att utveckla nya innovationer. Något som svenska företag varit väldigt duktiga på och som vi faktiskt delvis bygger vårt välstånd på idag. Men jag ser ändå med en viss oro på att klimatalarmister och verklighetsfrånvända fanatiker får alldeles för stort utrymme och inflyttande eller som professor Lennart Bengtsson uttryckte det i slutorden i sin nya bok med titeln, Vad händer med vårt klimat.

”Energiprojekt tycks fungera bättre om de överlåts till ingenjörer och andra tekniska och vetenskapliga experter. Vad som behövs inom klimatpolitiken är med andra ord sunt förnuft och långsiktighet – inte politiskt bravado.”

Det som framförallt oroar mig är hur elförsörjningen skall tryggas i framtiden, när alla tycks tro att utbyggd vindkraft och solceller kommer lösa allt. De som har den uppfattningen kallar jag för verklighetsfrånvända fanatiker. Vindkraft och solkraft är icke planerbara energikällor. Solkraft är dessutom mer eller mindre obefintlig under vintermånaderna när behovet av elenergi är som störst. Det är med andra ord energikällor som är mycket opålitliga. De verklighetsfrånvända fanatikerna säger då ofta att det blåser alltid någonstans i vårt avlånga land för att slippa besvärliga frågor i debatten.

Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Jag studerade därför produktionsstatistiken för 2018 från Svenska Kraftnät för att kontrollera hur verkligheten ser ut. Det borde fler göra! Jag blev negativt överraskad över hur verkligheten ser ut.

Thoralf Alfsson, ledamot Kalmar kommunfullmäktige.)
Foto: Mats Holmertz
quote
Sanningen är den att det måste finnas andra säkra energikällor som kan gå in när vindkraft och solkraft inte producerar, vilket blir mycket kostsamt.
quote
Thoralf Alfsson, ledamot Kalmar kommunfullmäktige.

I december 2018 fanns det totalt cirka 7 300MW installerad effekt vindkraft och cirka 400MW solkraft, totalt 7 700MW. Det låter ju säkert väldigt bra för en fanatiker men verkligheten är dock något helt annorlunda. Fanatikerna tittar bara på den totala producerad elenergin under ett år, inte på verkligheten dag för dag eller timma för timma. Den 16 april 2018 klockan 17:00 visade det sig hur opålitliga dessa energikällor är. Vid den tidpunkten producerades endast en effekt på totalt 78MW (73MW vindkraft och 5MW solkraft). Det vill säga endast 1 procent av installerad effekt och endast 0,4 procent av det aktuella effektbehovet i landet.

Under hela 72 dygn under 2018 producerade alla vindkraftverk och solcellsanläggningar mindre än 10 procent av installerad effekt. Under drygt två månader var därmed effekten under 770MW. Det är sannolikt därför som Svenska Kraftnät endast räknar med 6 procent av installerad effekt som baskraft för vindkraft och solkraft. Man kan säga att vindkraften bara är pålitlig till 6 procent. Medeleffekten från dessa anläggningar var under 2018 endast 25 procent av installerad effekt. Det är verkligheten. Då måste det finnas andra pålitliga energikällor som kan trygga landets energibehov till exempel kärnkraft.

Den som begrundar denna statistik och fortfarande hävdar att vindkraft och solkraft kan ersätta kärnkraftverken är enligt min mening verklighetsfrånvända fanatiker som blundar för verkligheten. Sanningen är den att det måste finnas andra säkra energikällor som kan gå in när vindkraft och solkraft inte producerar, vilket blir mycket kostsamt. Om dessutom stängningen av reaktorerna Ringhals 1 och 2 genomförs av Vattenfall så kan Sverige hamna i elenergibrist inom en snar framtid enligt Svenska Kraftnät. Regeringen har genom Vattenfall, som är ett statligt bolag, ett stort ansvar för att Sveriges effektbalans upprätthålls. Eller som Bill Gates uttryckte det. ”Kärnkraft är optimalt för att hantera klimatförändringarna, som den enda koldioxidfria, skalbara energikälla med tillgänglighet dygnet runt."

Även IPCC har i sin rapport från oktober 2018 uttryckt att kärnkraften måste byggas ut kraftigt för att klara klimatmålen. Sverige gör nu precis tvärtom. Jag hoppas att vare sig Vattenfall eller regering och riksdag styrs av verklighetsfrånvända fanatiker. Om så är fallet kommer välfärden raseras även på grund av en elenergikris.

Tänk på klimatet, satsa på kärnkraften.

Thoralf Alfsson, ledamot Kalmar kommunfullmäktige.

Läs mer

Nybro

Nej till gratis bad i simhallen under en vecka om året

”Inte ekonomiskt försvarbart”, skriver simhallschefen.

Nybro

Reaktioner på att kommunen fäller träd i naturreservat

På grund av granbarkborrens framfart avverkas större ytor i Svartbäcksmåla.

Emmaboda

Emmaboda: Hushållen får lägre elnätsavgift

Emmaboda elnät AB sänker nätavgiften mot konsumenterna som ett resultat av Eons sänkning av regionnätsavgiften.

Guldklimpar

Pernilla Ågren och Alexander Pettersson

Guldklimpar

Emmie Skånberg och Fredrik Pettersson

Sjukvården inifrån

Liten hälsocentral satsar på kontinuitet: ”Är kärnan”

Norrlidens hälsocentral har 5 300 listade patienter och är Kalmars minsta.