”Tala klarspråk om den allmänna löneavgiften”

Arbetsmarknad
”Den allmänna löneavgiften utgör mer än en tredjedel av den totala arbetsgivaravgiften. Den måste betraktas som den skatt den faktiskt är.”
Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv: ”Höga skatter på arbete slår mot företagen men också mot de som står utanför arbetsmarknaden.”
Foto: Martina Holmberg / TT

I en tid när ungdomsarbetslösheten är hög och många nyanlända står utanför arbetsmarknaden måste företagens möjligheter att anställa förbättras. Arbetsmarknaden behöver fungera smidigare med bland annat bättre matchning, ändrade konfliktregler och mer flexibel lönesättning.

En stelbent lagstiftning skulle behöva luckras upp med förenklingar och företagsklimatet behöver bli mer attraktivt. Risken är därtill att företagare själva väljer att jobba alldeles för mycket i stället för att anställa.

Ökad transparens och tydlighet behövs också kring arbetskraftskostnaderna. Det som inte syns i lönekuvertet är arbetsgivaravgiften. Den är tänkt att finansiera trygghetssystem som sjukförsäkring, föräldraledighet och pensioner med mera. I praktiken är dock försäkringsmässigheten svag. Därtill drivs arbetsgivaravgiften in av samma myndighet och inom ramen för samma uppbördssystem som övriga skatter. Sanktionssystemet är också detsamma som för övriga skatter.

Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv..
Foto: Arkivbild
quote
En bra början är att prata om vad det faktiskt kostar att anställa och att kalla en avgift för en avgift och en skatt för en skatt

Arbetsgivaravgiften år 2020 uppgår till 31,42 procent av lönen. Delposten som kallas allmänna löneavgift utgör 11,62 procent. Den allmänna löneavgiften saknar koppling till försäkringssystemet och är att betrakta som en ren skatt på arbete. Den allmänna löneavgiften generar mer än 220 miljarder kronor till statskassan år 2020.

Den allmänna löneavgiften infördes i sin nuvarande form 1995 och var då 2,6 procent. I takt med att bland annat delavgifterna för exempelvis sjukförsäkring och arbetsskada har sänkts har den allmänna löneavgiften höjts. Den totala arbetsgivaravgiften har ungefär varit densamma, trots insatser för att förbättra arbetsmiljön, minskad sjukfrånvaro och färre arbetsskador.

Höga skatter på arbete slår mot företagen men också mot de som står utanför arbetsmarknaden. I december 2019 var ungdomsarbetslösheten 16,9 procent och arbetslösheten för utrikes födda 15,1 procent under 2019. Det är allvarliga siffror inte minst under en högkonjunktur.

Arbetsgivaravgiften är en betydande del i den totala arbetskraftskostnaden. En bra början är att prata om vad det faktiskt kostar att anställa och att kalla en avgift för en avgift och en skatt för en skatt. Kännedomen om arbetsgivaravgiften som del i arbetskraftskostnaden är i dag låg. Bättre kunskap skulle göra bilden tydligare och göra det lättare att fatta välinformerade och kloka beslut. Det behövs en gemensam utgångspunkt för arbetsgivares och arbetstagares diskussion om hela lönekostnaden. På lång sikt talar mycket för att löntagarna bär hela arbetskraftskostnaden. Ökad transparens kring arbetskraftskostnadens sammansättning skulle ge möjlighet att bättre värdera nytta och förmåner i förhållande till samhällsekonomisk kostnad för offentliga system, det vill säga se båda vågskålarna – vad man får och vad kostnaden är. En ökad synlighet skulle alltså underlätta överskådlighet och utvärdering. Ytterst är det en demokratifråga.

Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Coronaviruset

Länets företag hårt drabbade: ”Många mår otroligt dåligt”

28 procent av företagen har varslat eller räknar med att behöva varsla.

Coronavirus

Kommunen hjälper till med pop up möten

Tillsammans med lokala näringslivet öppnas en mötesplats för företagare.

Coronavirus

Ekonomen om coronakrisen: "Livsverk som går upp i rök"

Coronakrisen kan vara smällen som fäller företag som har haft det kämpigt länge – i spåren av konkurser och arbetslöshet följer personliga tragedier.

Medan du sov

Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Misstänkt drograttfylleri i Torsås, hus totalförstört i Lilla Edet och förlängda riktlinjer för social distansering i hela USA.

Debatt

Debatt: ”Länsstyrelsens beslut är ett övergrepp på familjen”

”Beslutet är ett övergrepp på familjen Östersten, provocerande för länets markägare.”

Kalmar

Reportage: Så fungerar arbetet i hamnen – hit går lasterna

Ryska sjömän, tyska kemikalier och franskt gödsel. Varje dag passerar delar av världen genom hamnen.