”Vi fattade rätt beslut”

Kommunpolitik i Kalmar
”Mattias Adolfsons förhandsbesked som behandlades på förra nämnden har väckt stor uppmärksamhet. Diskussionen handlar om framförallt om två saker.”
Frågan om förhandsbeslutet till Mattias Adolfsson har väckt känslor. I dag förklarar de som fattade beslutet varför de tog beslutet.
Foto: Paul Madej

Den första frågan handlar om jäv. Mattias Adolfson är själv jävig i ärendet. Han har ej deltagit varken på vårt gruppmöte eller i nämnden. Sedan hävdar oppositionen att man på grund av att man sitter som ledamot i samma nämnd har ett jävsförhållande. I närtid har denna fråga utretts bland annat när nämnden behandlade ett ärende för dåvarande vice ordförande. Då begärde ingen av oppositionens ledamöter jäv. Det konstaterades då liksom nu att nämnden är skyldig att fatta beslut. Det går inte att överlåta beslutsfattandet till någon annan. Att bara sitta i samma nämnd utgör inget jävsförhållande.

Den andra frågan handlar om varför nämnden valde att fatta ett annat beslut än vad tjänstepersonen föreslog. Man ska komma ihåg att denna fråga inte handlar om huruvida man får bygga något på platsen eller inte. Det handlar om vilken väg som sökande ska gå. Är det nödvändigt att först göra en detaljplan eller är det möjligt att behandla ett förhandsbesked som senare följs upp med ett bygglov? Plan- och bygglagen reglerar båda vägarna som möjliga. Det handlar om bedömningsfrågor. Bedömningar som vi som ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden är satta för att göra.

Leila ben Larbi (V)
Foto: Emma Arenius
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
quote
Vi har gjort det utifrån att vi vill möjliggöra en utveckling på landsbygden. Att göra nya detaljplaner varje gång man vill göra ett enskilt hus skulle göra utvecklingen på landsbygden i princip omöjlig.

Tjänstepersonen föreslog att detaljplan ska göras med hänvisning till ett beslut 2012. Det vi som ledamöter hade att ta ställning till var om det var likvärdiga förutsättningar då som nu. Vi gjorde bedömningen att det är helt andra förutsättningar nu. Detta bland annat med hänvisning till att den gamla E22 då gick direkt utanför. Åtgärder hade krävts i form av bullerplank eller liknande längs E22, vilket hade berört annans mark. Idag hade vårt ställningstagande troligen sett annorlunda ut. När det gäller kulturmiljön så ligger denna tomt också på en annan plats som mer hör ihop med den gamla E22. Vi ser att ett rätt utformat hus på denna plats skulle utgöra en fin entré till Hossmo.

Nämnden har möjlighet att villkora ett förhandsbesked. Det gjordes också i detta fall. Villkoret för att få ett bygglov är att byggnationen anpassas utifrån kulturmiljön, omkringliggande byggnader och kyrkan. Det gäller val av hustyp, antal våningar, materialval, och så vidare.

Sedan handlar också detta beslut om hur nämnden resonerar kring förhandsbesked för enskilda hus utanför våra tätorter. Nämnden har hållningen att förhandsbesked ska möjliggöras i första hand när det gäller enskilda hus istället för den mer resurskrävande vägen via nya detaljplaner. I många tidigare beslut har nämnden valt att säga ja till förhandsbesked. Ofta har tjänstepersoner haft en annan uppfattning. Vi har gjort det utifrån att vi vill möjliggöra en utveckling på landsbygden. Att göra nya detaljplaner varje gång man vill göra ett enskilt hus skulle göra utvecklingen på landsbygden i princip omöjlig.

Självklart har vi resonerat mycket kring denna fråga i majoritetsgruppen. Vi har ställt oss frågan; Ska vi se annorlunda på detta ärende på grund av att det är en ledamot i nämnden som är sökande? Den enkla vägen hade ju självklart varit ett ja på denna fråga. Men då uppstår ju frågan; Ska inte en ledamot i nämnden behandlas likadant som andra medborgare? Vår slutsats är att vi måste hålla fast vid vår hållning att möjliggöra byggnation av enskilda hus på landsbygden genom förhandsbesked i första hand.

Majoritetens ledamöter som var med och fattade det aktuella beslutet:

Leila ben Larbi (V)

Mats Nyblom (S)

Lizzie Gandskog (C)

Sara-Lisa Ekedahl (S)

Kristoffer Luthman (S)

Kajsa Johansson (S)

LÄS MER: Tidigare artiklar om beslutet:

Läs mer

Nattens händelser

Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Misstänkt anlagd brand i miljöhus i Växjö.

Kalmar

Katsanidous väg till toppen: ”Insåg att jag hade stort stöd”

”Vill vi se fler unga, inte minst kvinnor, engagera sig politiskt då måste politik och vardag gå att kombinera.”

Kalmar

Akinder om kritiserat bygglov: ”En klassmässig dimension”

Grannarna i bostadsrättsföreningen har sedan länge varit emot byggnationen.

Kalmar

Klartecken för 180 bostäder på Liljas gamla tomt i Kalmar

För drygt två år sedan köpte Riksbyggen fastigheten där Liljas personbilar låg tidigare.

Debatt

Alfsson: ”Kalmar behöver nya riktlinjer för parkering”

”Effekten blir givetvis ökad parkeringskaos och frustration hos de boende i området.”

Nybro

Ny tågperrong kan bli aktuell i Nybro: ”Område som växer”

I östra delen av Nybro mot Kalmar finns det planer på att bygga en tågperrong.