1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

”Vi har ett fortsatt förtroende för socialnämndens ordförande”

Sociala mediekrisen
Roger Holmberg är i blåsväder efter ett uppmärksammat inlägg på Facebook.

Det är med ökande förvåning vi under den senaste veckan har följt den mediala rapporteringen kring de uppgifter socialnämndens ordförande, Roger Holmberg, lämnade i en Facebook-grupp. Låt oss börja med det uppenbara: Vår inställning till den inträffade händelsen är att det inte är rätt att använda sekretessbelagda uppgifter om enskilda på det sätt som skedde. Även om det går att förstå de bakomliggande skälen till varför det gjordes, är vi som myndighet skyldiga att alltid försvara sekretesskyddet för enskilda. Vi kan också konstatera att även socialnämndens ordförande förstår att försvaret av nämndens agerande kunde ha gjorts på ett annat sätt.

Med detta sagt, vill vi samtidigt tydligt ta avstånd från det alltmer uppskruvade mediala tonläget. Även om det har begåtts ett fel, måste detta behandlas med den måttfullhet saken förtjänar. Incidenten har nu Lex Sarah-anmälts till Inspektionen för vård och omsorg. Intresseorganisationer förefaller också, att döma av den mediala rapporteringen, ha anmält händelsen både till polis och Justitieombudsmannen (JO). Det vore önskvärt om diskussionen kunde stanna där, åtminstone i avvaktan på att vederbörliga myndigheter får slutföra sina utredningar.

Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Läs mer här:

Att, som nu, alltmer piska upp en hätsk stämning – avgångskrav, hävda att nämndens ordförande har begått ett flertal andra misstag, jämföra med Tyskland på 30-talet etcetera – gör att situationen förlorar alla rimliga proportioner.

Vi som skriver detta arbetar samtliga inom Socialförvaltningen och träffar regelbundet Roger Holmberg i hans utövande av förtroendeuppdraget som socialnämndens ordförande. Oavsett våra egna – privata - politiska uppfattningar, möter vi alla en engagerad och hårt arbetande nämndsordförande, som med ett stort intresse följer både verksamhetens utveckling och händelseutvecklingen i de individärenden där han blir inblandad. Att genom denna incident försöka att ta all heder och ära av honom, oavsett vilka motiv man har för att ingå i drevet, är något vi tar helt avstånd ifrån. Även om det inte ligger i vårt mandat att avgöra den fortsatta händelseutvecklingen, vill vi på detta sätt tydligt markera att vi har ett fortsatt förtroende för socialnämndens ordförande.

Anette Adolfsson

Ingrid Danielsson

Margareta Ekeroth

Jens Fridsén

Inger Hagelin

Mats Hobring

Mikael Hylén

Victoria Häggerud

Bo Johansson

Kerstin Lagerlund

Johnny Lesseur

Margit Lindholm Johansson

Mirelle Mård

Titti Ternow