Äldre nöjda med bemötande

Andelen äldre som är nöjda med äldreomsorgen i kommunen är högre än i såväl länet som riket.