Beskurna träd inte så lockande för kajor

Lindarna på Järnvägsgatan beskärs just nu och antalet kajor i träden har reducerats av denna återkommande åtgärd, men har fåglarna försvunnit från Emmaboda?
Foto: Peter Lejon