Dags att ansöka om flagga

Nu är det dags att ansöka om svensk fana eller flagga. Fanor och flaggor delas ut av Stiftelsen Sveriges Nationaldag samt av Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län.