”Det ska vi skämmas för, men vi ska inte skämmas för att vi gillar Last Christmas”

Martin Luther uppskattade livets goda, men hans teser talade för motsatsen. Nu tänker vi inte på hans pekpinnar som förr. Vi hämmas av skämskuddar istället, för att skämmas - det bara måste vi.