Engagemang för klimatfrågorna i det dagliga arbetet

I Svenska kyrkans ”Färdplan för klimatet” som antogs i december 2019, anges att alla församlingar och pastorat ska vara klimatneutrala till år 2030.
– Det är ett långsiktigt arbete som vi alltid bär med oss, säger Johanna Juhlin, kyrkoherde i Emmaboda pastorat.
Foto: Arkiv