Farlig kemikalie finns ej i kommunen

Sedan kemikalien PFAS hittats i dricksvattnet i Kallinge i Blekinge har Emmaboda energi och miljö gjort mätningar i kommunen. PFAS har dock inte hittats här.