Firma lämnade kvar källarrester

Sexvåningshuset bakom Systembolaget ska börja byggas i början av oktober, men rivningsfirman hade lämnat kvar delar av två källare - vilket medförde mer jobb.
Foto: Peter Lejon