Fönsterbyten på Esplanaden dyrare än planerat

Fönsterbytena på Esplanaden 8 - det som tidigare hette Tallbacken - blir en mer kostsam historia än förutsett. Teknik- och fritidsnämnden behöver ytterligare 2,4 miljoner kronor för ändamålet.
Foto: Peter Lejon