Historiskt glas dokumenteras i Algutsboda

Algutsboda hembygdsförening är i full färd med att digitalisera sina samlingar. Via en databas ska alla som är intresserade kunna ta del av dem, och nu är turen kommen till glaset.
Foto: Peter Lejon