Hotfull kränkning inom omsorgen

En Lex Sarah-anmälan har gjorts till socialförvaltningen angående ett fall av hotfullt bemötande inom omsorgen.