Känd profil föreläser om historia

Den före detta läraren och ordföranden i Emmaboda hembygdsförening Maj Bruze föreläser på Emmaboda bibliotek om Emmabodas historia på onsdag kväll. Temat är från istid till nutid.