”Kommunen ska få ett livsmedelslager”

Kommunens säkerhetssamordnare Niclas Karlsson avslutar inom kort sin tjänst. När han har slutat ska det fattas beslut om att kommunen ska bygga upp ett livsmedelsförråd för att klara nödlägen.