Mer pengar till kommunen

Kommunen får tre miljoner extra i statsbidrag i år. Det är en konsekvens av regeringsbeslutet om ytterligare välfärdspengar i regeringens vårbudget.