Polenresan togs inte upp till diskussion

Ett 20-tal nior kom till kommunstyrelsens extramöte på tisdagen för att höra en diskussion om deras resa till Polen, men extraärendet blev inget ärende och det fattades inga beslut om extra pengar.
Foto: Peter Lejon