Projektet i Ubbemåla går vidare

Kommunens tekniska förvaltning har fått kommunstyrelsens uppdrag att genomföra markköpet i Grimmansmåla/Ubbemåla.