Markradon inte längre ett problem på Johansfors skola

Tillbyggnaden på Johansfors skola har kommit en bra bit på väg och i väntan på färdigställandet har man på skolan hittat tillfälliga lösningar i källaren. Problemet med markradon är dock undanröjt.
Foto: Peter Lejon