Socialen och bildning träffas allt oftare

Socialförvaltningen och bildningsförvaltningen har nu kommit igång med ett nära samarbete.