Sportlovstema: Snickra fågelholkar

På tisdagen har det sågats, borrats och spikats i slöjdsalen på Johansfors skola. Det är sportlovsvecka och en återkommande tradition varje år är att snickra fågelholkar.
Foto: Björn Palovaara