Stor ökning av nystartade företag i Emmaboda

Statistiken pekar uppåt för näringslivet i Emmaboda. Med 63 nystartade företag under helåret 2019 - att jämföras med 35 nya företag under 2018, så är ökningen 80 procent.
Foto: Jan Stenqvist