Största anläggningen gör det den ska

Solcellsanläggningen vid Bjurbäckens förskola har snart varit igång i tre år. Den producerar inte all el som förbrukas på förskolan, men den har fungerat väl.
Foto: Peter Lejon