Synpunkter kan lämnas om planerad bro

Nu kan ägare till intilliggande mark lämna synpunkter på planerna för att bygga en ny bro mellan Vissefjärda kyrka och Kyrkstallarna.