Tiden - avgörande faktor att rädda liv

Tiden är helt avgörande i Räddningstjänstens arbete berättar Hans Erlandsson på Räddningstjänsten.
Foto: Åsa Alvetjärn