Torvfabrik visas upp av förening på söndag

På söndag är det öppet hus på Torstamåla torvmuseum. Föreningen hoppas på lika god uppslutning som under det senaste evenemanget i juni.
Foto: Liv Stjärnlöf