Tryggheten ska mätas i enkät

Kommunen och polisen uppmanar alla att svara på den trygghetsenkät som har delats ut till hushållen.