Värmeproblem på äldreboenden ska lösas

Kommunens tekniska förvaltning har gjort en genomgång av värmeproblematiken på äldreboende under sommaren.