Varning för höga vattenflöden

Vattenståndet i Lyckebyån är mycket högt och allmänheten uppmanas av Emmaboda energi och miljö att undvika att vistas nära ån.
Foto: Peter Lejon