1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Minnesord över Per Lennart Adner

I början av den här månaden avled Per-Lennart Adner, Kalmar, efter ett mycket långt liv.

Musiklivet i en region kan påverkas på många sätt men i alla finner man en människas initiativ. En sådan person var Per Lennart. Bland annat ledde det till att han tillsammans med några vänner bildade en kammarmusikförening i Kalmar. Första konserten gav pianisten Hans Leygraf som Per Lennart haft som lärare i interpretation. Fröet till föreningen visade sig så livskraftigt att den sedan snart sex decennier stått för en betydande del av den klassiska musiken i regionen.

Men det var inte längtan efter föreningsliv utan en stark kärlek till musik i många former som präglade Per Lennarts liv vid sidan av yrkeslivet. Allt från lokala förmågor till internationella artister har förberett sig vid hans underbart klingande Bösendorfer. Under vilostunder fick gäster ofta njuta av Per Lennarts morotskaka.

Som efterträdare till Per Lennart i föreningen fick jag möta hans omtanke och välvilja. Samma känsla fick de artister han stöttade och ledsagade vid flygeln. Aldrig såg man att han själv ville "sätta en repa i historiens spegel". Det var sant medmusicerande som gällde.

Kalmartraktens musikvänner har sorg, men samtidigt känner vi tacksamhet över all den musik vi fått njuta av tack vare Per Lennarts initiativ för många decennier sedan.

Dag Bonde