Hamling ska lösa fågelproblem

Kommunen tar tag i fågelproblemet på Järnvägsgatan genom att hamla träden i centrum. Förhoppningen är att det ska bli mindre intressant att sitta i träden.
Foto: Peter Lejon