Högsby bäst på att ta hem patienter

Genom en lagändring går det nu snabbare att få komma hem som utskriven patient. Bäst av kommunerna i länet beskrivs Högsby vara.
Foto: Ingvar Gunnarsson