Årets kulturstipendiater utsedda

Fredrik Loberg och Stellan Häggbrink får dela på årets kommunala kulturstipendium. I december får de ta emot priset.
Foto: Rasmus Jeppsson