Bibliotekets öppettider blev het fråga

Under måndagens fullmäktigemöte blev frågan om att ha så kallat meröppet på biblioteket föremål för kritik - från KD.